osTicket Ubuntu 22.04 Sisteme Nasıl Yüklenir?

osTicket’i Ubuntu 22.04 üzerine kurmak için birkaç adım izlenmelidir. Bu adımlar arasında bir LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) yığını kurma, gerekli PHP modüllerini yapılandırma, bir MySQL veritabanı oluşturma ve son olarak osTicket’in kendisini kurma ve yapılandırma bulunmaktadır. İşte adım adım bir rehber:

Adım 1: Güncelleme ve Yükseltme

sudo apt update
sudo apt upgrade

Adım 2: Apache Web Sunucusu Kurulumu

sudo apt install apache2

Adım 3: MySQL Sunucusu Kurulumu

sudo apt install mysql-server

Kurulum sırasında, MySQL için bir kök şifresi belirlemeniz istenecektir.

Adım 4: PHP ve Gerekli Modüllerin Kurulumu

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-json php-gd php-mbstring php-intl php-xml php-ldap

Adım 5: MySQL Veritabanı ve Kullanıcı Oluşturma

sudo mysql
CREATE DATABASE osticketdb;
CREATE USER 'osticketuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parolanız';
GRANT ALL PRIVILEGES ON osticketdb.* TO 'osticketuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

parolanız yerine güçlü bir şifre kullanın.

Adım 6: osTicket’i İndirme ve Çıkartma

cd /tmp
wget https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.15.5/osTicket-v1.15.5.zip
sudo unzip osTicket-v1.15.5.zip -d /var/www/html/
sudo mv /var/www/html/upload /var/www/html/osticket
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/osticket
sudo chmod -R 755 /var/www/html/osticket

Adım 7: Apache’nin Yapılandırılması

osTicket için yeni bir Apache yapılandırma dosyası oluşturun:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/osticket.conf

Aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/html/osticket

  <Directory /var/www/html/osticket/>
    Options FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Yeni yapılandırmayı etkinleştirin ve Apache’yi yeniden başlatın:

sudo a2ensite osticket.conf
sudo systemctl restart apache2

Adım 8: Kurulumu Tamamlama

Web tarayıcınızı açın ve http://sunucu_ip_adresiniz/osticket adresine gidin. osTicket kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Daha önce oluşturduğunuz MySQL veritabanı bilgilerine ihtiyacınız olacak.

Kurulumu tamamladıktan sonra güvenlik nedeniyle setup dizinini silin:

sudo rm -rf /var/www/html/osticket/setup

Artık Ubuntu 22.04 sunucunuzda çalışan bir osTicket sisteminiz olmalıdır. osTicket yönetici arayüzünde e-posta ayarları ve diğer tercihleri yapılandırmayı unutmayın.

Benzer Haberler

Arduino ile LED kontrolü

Arduino, elektronik projelerde kullanılan popüler bir mikrodenetleyici platformudur. Bu makalede, Arduino kullanarak basit bir LED kontrol projesini adım adım nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz. LED kontrolü, temel

Read more
Bizimle iletişime geçin

Bizimle iş ortaklığı yaparak kapsamlı IT hizmetleriyle çalışın.

Sorularınızı yanıtlamaktan ve ihtiyaçlarınıza en iyi uyan hizmetlerimizi belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
Sonraki adım ne olacak?
1

Sizin uygun olduğunuz bir zamanda bir görüşme planlarız

2

Keşif ve danışmanlık toplantısı düzenliyoruz

3

Bir teklif hazırlıyoruz

Danışmanlık Randevusu Alın